ΦΙΑΛΗ ΡΕΤ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙΜΠΟΥΚΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙΜΠΟΥΚΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΑΛΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣΜΠΟΥΚΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΙΑΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

 ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ

 1 lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΠΟΥΚΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΙΚΡΟ ΦΙΑΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

 ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

 0,5 lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΦΙΑΛΗ 1ΦΙΑΛΗ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΑΛΗ 2ΦΙΑΛΗ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΑΛΗ 3ΦΙΑΛΗ 3